Kontakt

Sídlo útulku

OZ Pes v núdzi

Sielnica 336, 962 31 Sielnica

IČO: 450 204 42, DIČ: 2022989419

Bankové spojenie

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN: SK25 1111 0000 0010 2854 1006

SWIFT: UNCRSKBX


Hlavný email: pesvnudzi@gmail.com

SOS volania

  • Dominika H. - 0948 213 214 (Zvolen a okolie)
  • Dominika M. - 0948 891 391 (Zvolen a okolie)

Marketing, financie, manažment

Naše pobočky

  • Budča pri Zvolene - hlavná
  • Poníky - domáci depozit

ZVOLEN A OKOLIE

0948 213 214

0948 891 391