https://www.traditionrolex.com/25https://www.traditionrolex.com/25https://www.traditionrolex.com/25https://www.traditionrolex.com/25e cigaret juice for sale is good and chic.swiss kado bar review the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable.https://www.traditionrolex.com/25 Pes v núdzi | 2% z dane

2% z dane

Dve percentá z dane tvoria dôležitú súčasť finančných prostriedkov občianskych združení. My nie sme výnimkou. Štát ani štátom riadené inštitúcie sa finančne nepodieľajú na našich aktivitách aj napriek tomu, že tak ako mnohé iné organizácie, vykonávame prácu za nich. Výnimku tvoria práve Vaše 2% z dane. Nenechajte ich prepadnúť. Rozhodnite sami, na čo budú použité.


Ako na to?

Fyzické a právnické osoby majú zo zákona právo venovať svoje dve percentá na základe dobrovoľného rozhodnutia registrovaným organizáciám. Postup krokov sa sa však mierne líši podľa toho, či percentá z dane poukazuje fyzická osoba - zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama, alebo právnická osoba.

 

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Bližšie informácie a detailný návod nájdete pri každom type daňovníka:

Buďte s nami psíkom v núdzi naporúdzi

Pomôcť nám počas celého roka môžete takto:

Benefičná burza 2% z dane

ZVOLEN A OKOLIE

0948 213 214

0948 891 391


https://www.traditionrolex.com/25