Rady chovateľom

Odporúčané očkovania

Vek psa

 

Typ očkovania

6 týždňov

 

Očkovanie proti parvoviróze

9 týždňov

 

Očkovanie proti parvoviróze, pokiaľ nie je v okolí vírus prítomný, ďalej očkovanie proti psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze, prípadne proti virózam dýchacích ciest

12 týždňov

 

Preočkovanie proti parvoviróze, psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze

3 mesiace

 

Pokiaľ je plánovaná cesta so psom do zahraničia, očkovanie proti besnote

od 3 mesiacov

 

Možno aplikovať nadštandartné samostatné vakcíny proti borelióze a tetanu

6 mesiacov

 

Zvyčajné očkovanie proti besnote

12 mesiacov

 

Preočkovanie proti parvoviróze, psinke, infekčnej hepatitíde, leptospiróze, koronaviróze a ďalej potom pravidelné očkovanie každý rok súčasne s očkovaním proti besnote

 

Odporúčaná odčervovacia schéma psov:

Šteňatá: v 2., 4., 6., 8., 10.,12. týždni a v 4., 5., 6., 9., a 12 mesiaci veku

Dospelé psy: 4 krát ročne / teda každé 3 mesiace /

Kotné sučky: pred pripustením, po pôrode, spolu so šteňatami

Nového, práve doneseného psíka: hneď, o 2 týždne a ďalej podľa pravidiel uvedených vyššie (nezabudnite aj na preventívne ošetrenie proti blchám)